Tervetuloa TunneTunne –sivustolle!

”Tietoja, taitoja ja tunnetason kohtaamista

entisten ja nykyisten omaishoitajien

hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi.”

 

Olen vuosien ajan omaishoitajien parissa tekemässäni työssä etsinyt keinoja ja työvälineitä tunneprosesseihin, erityisenä näkökulmanani omaishoitajat ja heidän surutyönsä. Teen yhteistyötä muun muassa Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry:n kanssa kehittäen omaishoidon kokemusasiantuntijatoimintaa, ohjaten omaishoitajien vertais- ja sururyhmiä sekä tuoden esille omaishoitajien tekemän työn ja jaksamisen tukemisen merkityksellisyyttä esille asiantuntijatehtävien kautta.

Tunnetaidot vaikuttavat elämänlaatuun, asenteisiin ja kykyyn selvitä äärimmäisen kuormittavissakin elämäntilanteissa. Ensimmäisenä on tunnistettava ja myönnettävä omat jaksamisensa rajat. Sitten on aika tarttua sellaisiin apukäsiin tai kannatteleviin asioihin, joihin herää kiinnostus ja joista tuntee saavansa jotain johon tarttua.

Tarjoan tietoja, taitoja, ajatuksia ja menetelmiä tunteiden vuoristorataan, jossa omaishoitajat ja läheisistään huolta kantavat matkaavat. Pohjaan työskentelyni tunnetaideterapian menetelmiin, luoviin toimintoihin, kokemusasiantuntijuuteen, omaishoitajien parissa tekemiini havaintoihin sekä sosionomin työssä oppimiini ja havainnoimiin asioihin.

Tavoitteenani ja kutsumuksenani on tarjota keinoja ja menetelmiä arjessa jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin, tuomalla lisähappea elämäntilanteisiin, joissa ahdistus ja epätoivo kasaantuvat painolastiksi kehoon.

”Kaikki lähtee siitä, että pysähtyy tuntemaan ja tunnistamaan tunteen, joka on kehossa ja mielessä juuri nyt. Tunne tunne!”

 

Teen teemojen ja tarpeiden mukaan räätälöityjä asiantuntijaluentoja, tunnetaitovalmennuksia ja -tuokioita sekä kokemusasiantuntijaluentoja omaishoitajille sekä työntekijöille ja vapaaehtoisille. Ohjaan myös tunnetaideterapiaa yksilöille sekä ryhmille.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

 

– Heidi-Maija