”Tunne tunne, joka kehossasi on ja tarvitsee tilan ja mahdollisuuden tulla kuulluksi. Tunnetaideterapia luo armollisen yhteyden kehon, mielen, tunneperimän ja tunnemuistin välille. Energiaa vapautuu kykyyn olla läsnä, sietää ja nauttia juuri tästä hetkestä. Kaikki muu on epävarmaa, tämä hetki tunteineen on nyt ja totta.”

 

Tunnetaideterapiassa opetellaan kuuntelemaan oman kehon tunneviestejä ja ilmaisemaan niitä värien kautta näkyväksi. Maalaamisen kautta pyritään vapauttamaan kehossa olevia tunnetiloja näkyväksi värien herättämiä viestejä tulkiten. Maalausten kautta on mahdollista löytää sanat ja oivallukset tunteille, jotka muuten tuntuvat epämääräisenä ahdistuksena mielessä ja kehossa. Värien, kehollisen työskentelyn ja tunnepuheen kautta on mahdollista päästä oman elämänkaaren syklien, tunneperimän ja identiteetin rakentumisen äärelle.

 

Menetelmä on turvallinen tapa tutustua itseensä ja tunteisiinsa. Kehokuuntelun ja maalaamisen kautta tietoisuuden tasolle nousevat sellaiset aiheet ja tunteet, joita mieli on valmis työstämään. Maalauksia puretaan ja käsitellään TUDY® -pienryhmissä tai yksilönä ohjaajan kanssa.

 

Tunnetaideterapia® -ohjaajakoulutusta järjestää Kairon instituutti (www.kairon.fi) Antti Pietiäisen kehittämän koulutusohjelman mukaisesti.

Ohjaan Tunnetaideterapiaa sekä yksilöille että ryhmille. Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisätietoja menetelmästä!